Valvontatutkimusohjelma

Osuuskunta on ottanut 27.3.2012 käyttöön terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman. Talousvesi ostetaan kokonaisuudessaan Kymen Vedeltä ja osuuskunnan hallitus vastaa ensisijaisesti sen laadusta oman verkostonsa osalta.

Veden laatu

Laitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä.

Vesinäytteitä otetaan vuosittain kolmesta vaihtuvasta kohteesta.

Näytteiden tuloksista kerrotaan osuuskunnan kotisivuilla.