Ajankohtaista

27.6.2019

Päivitys 27.6. klo 19:30
Vesijohtovuoto on paikallistettu ja korjaustyöt aloitetaan piakkoin. Osassa Anjalaa vedenjakelu on palautunut normaaliksi, osa alueesta jää vielä korjaustöiden ajaksi ilman vettä. Ilman vettä jääville kiinteistöille on lähetetty tekstiviestit.
Vesijohtovuodon takia veden virtaussuunta on saattanut muuttua ja vesi voi olla tilapäisesti sameaa. Sameus poistuu juoksuttamalla kylmää vettä. Pahoittelemme Anjalan asukkaille aiheutuvaa haittaa.


Kymen Vesi tiedottaa:
Vesijohtovuodon takia vedenjakelussa on katkoksia tai paineen alentumista koko Anjalan alueella. Vesijohdon vuotokohta ei ole vielä tiedossa, joten jos huomaat veden pulppuavan esim. asfaltin alta, niin otathan yhteyttä 05 228 1129. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa.

 
Osuuskunnan esittely

Anjalan vesihuolto-osuuskunta perustettiin vuonna 2005.

Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama palveluosuuskunta, jonka toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta sekä tarjota pääasiassa jäsenilleen vesihuoltopalveluja.

Pääosa osuuskunnan toiminta-alueesta sijoittuu Korventien ja Anjalan taajaman väliin. Idässä rajana on Kymijoki ja lännessä mukana on Suurensuontie ja Kalliojoentie. Korventien pohjoispuolelta mukana on Kylätien alue. Lisäksi toiminta-alueeseen kuuluu Uotilanmäki Ummeljoella sekä Huhdanniemi Anjalassa.

Anjalan vesihuolto-osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet osuuskunnan kokouksessa. Jäsenet valitsevat kokouksessa hallituksen, joka koostuu viidestä jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Osuuskunnan hallitus valtuutetaan toteuttamaan osuuskunnan kokouksen päätöksiä.

Valittu hallitus puolestaan valitsee keskuudestaan osuuskunnan puheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt.

Jäseniä osuuskunnassa on tällä hetkellä (10/2017) 195 kpl.