Ajankohtaista

22.10.2018
Syksyn kaksi lisänäytettä täyttivät talousvedelle asetettavat vaatimukset.

19.6.2018
Keväällä otettiin yksi vesinäyte. Näyte täytti talousvedelle asetetut vaatimukset.Osuuskunnan esittely

Anjalan vesihuolto-osuuskunta perustettiin vuonna 2005.

Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama palveluosuuskunta, jonka toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta sekä tarjota pääasiassa jäsenilleen vesihuoltopalveluja.

Pääosa osuuskunnan toiminta-alueesta sijoittuu Korventien ja Anjalan taajaman väliin. Idässä rajana on Kymijoki ja lännessä mukana on Suurensuontie ja Kalliojoentie. Korventien pohjoispuolelta mukana on Kylätien alue. Lisäksi toiminta-alueeseen kuuluu Uotilanmäki Ummeljoella sekä Huhdanniemi Anjalassa.

Anjalan vesihuolto-osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet osuuskunnan kokouksessa. Jäsenet valitsevat kokouksessa hallituksen, joka koostuu viidestä jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Osuuskunnan hallitus valtuutetaan toteuttamaan osuuskunnan kokouksen päätöksiä.

Valittu hallitus puolestaan valitsee keskuudestaan osuuskunnan puheenjohtajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt.

Jäseniä osuuskunnassa on tällä hetkellä (10/2017) 195 kpl.