Tietoa vedestä

Talousvesi ostetaan kokonaisuudessaan Kymen Vesi Oy:ltä. Laitoksemme vastaa veden laadusta vain jakeluverkoston osalta, koska omia vedenottamoita ei ole.

Kymen Vesi Oy:n jakelema vesi tulee Kymenlaakson Vesi Oy:n Kouvolan Valkealassa
sijaitsevalta Kuivalan tekopohjavesilaitokselta. Laitos käyttää raakavetenä Haukkajärvestä otettua vettä, josta valmistetaan tekopohjavettä imeyttämällä se soraharjun hiekkakerrosten läpi pohjavesikerrokseen. Laitoksella on yhteensä 14 siiviläputkikaivoa, joista osa on tekopohjavesikaivoja ja osa luonnon pohjavesikaivoja. Vedenkäsittelymenetelmänä on esikäsittely, fluorinpoisto, alkalointia ja desinfiointi.

Laitoksella käytettävät kemikaalit:
ferrisulfaatti, polymeeri, kalkki, hiilidioksidi, hypokloriitti ja ammoniumkloridi.

Kymenlaakson Vesi Oy on Kotkan, Haminan ja Anjalankosken muodostama osakeyhtiö, joka vastaa veden valmistuksesta ja siirrosta eteläiseen Kymenlaaksoon.

Veden laatu täyttää hyvin terveydelliset laatuvaatimukset. Verkostovesi on ympäri vuoden kylmää, +7 – +9 °C. Vesijohtovesi on pehmeää (noin 3 °dH).